Ökat resultat för Platzer
P-G Persson, vd, Platzer. Foto: Platzer

Ökat resultat för Platzer

Ekonomi

9 juli 2018

Det är idel goda siffror i den första halvårsrapporten för 2018. Bland annat ökade resultatet och hyresintäkterna.

 

Förra veckan stod det klart att Platzer gjorde ett storförvärv i deras prioriterade område Gårda i Göteborg. Ett bra avslut på ett bra första halvår för bolaget.

– Några dagar efter periodens utgång förvärvade vi två fastigheter med totalt 22 400 kvm kontorsyta i södra Gårda. De båda fastigheterna, Gårda 18:23 och Gårda 18:24, förvärvades av Vasakronan till ett underliggande fastighetsvärde om 1 068 miljoner. Genom förvärvet stärker vi vår position som ledande fastighetsägare i Gårda, säger bolagets vd Per-Gunnar Persson.

Dagens rapport, som var klar innan bolagets storköp, visar på ökade siffror över hela linjen där bland annat resultatet uppgick till 649 miljoner jämfört med föregåenden år då siffran landade på 432 miljoner.

Och 2018 väntas bli ett fortsatt bra år för Platzer.

– Vårt hittills enskilt största projekt, Gamlestads torg, blir under juli färdigställt av vår entreprenadpartner Serneke. I augusti flyttar de första hyresgästerna in. Det känns roligt att konstatera att projektet blivit en framgång, menar P-G Persson.

Av Redaktionen

Faktaruta

Platzers första halvår 2018:

  • Hyresintäkterna ökade till 513 mkr (497)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 251 mkr (249)
  • Periodens resultat uppgick till 649 mkr (432)
  • Fastighetsvärdet ökade till 16 118 mkr (15 559)
  • Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) per aktie uppgick till 62,85 kr (58,39)
  • Resultat per aktie uppgick till 5,40 kr (3,60)

Källa: Platzer

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se