Ökat resultat för Heba
Patrik Emanuelsson, vd, Heba. Foto: Heba.

Ökat resultat för Heba

Ekonomi

10 augusti 2018

Det blev en kraftig ökning för Heba i första halvårsrapporten för året. Bland annat ökade resultatet med över 40 miljoner.

 

HeBA redovisar ett förbättrat förvaltningsresultat med 24 procent. Under andra kvartalet har Heba tecknat avtal om förvärv av två nybyggnadsprojekt, dels 142 hyreslägenheter i Täby Park, dels 85 ungdomslägenheter i Hökarängen.

– Heba levererar ytterligare en stark delårsrapport. I en tid där bostadsrättsmarknaden är mycket osäker, är efterfrågan på hyresrätter och hyresfastigheter mycket hög. Det är vår förhoppning att vi under hösten kan erhålla några nya markanvisningar, antingen egna eller genom samarbetsprojekt. Hösten för Heba ser spännande ut, säger bolagets vd Patrik Emanuelsson.

Av Redaktionen

Faktaruta

Hebas första halvår 2018:

  • Hyresintäkterna uppgick till 185,9 (160,5) Mkr
  • Driftsöverskottet uppgick till 119,5 (98,9) Mkr
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 79,6 (64,3) Mkr
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 72,6 (125,2) Mkr och på räntederivat till 1,1 (9,4) Mkr
  • Periodens resultat uppgick till 198,5 (155,7) Mkr, vilket motsvarar 4,81 (3,77) kr per aktie
  • Det egna kapitalet var 4 417,4 (4 081,0) Mkr motsvarande en soliditet om 48,5 (51,7) %.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapital uppgick till 63,3 (59,8) Mkr Substansvärdet uppgick till 135,8 (125,3) kr per aktie

Källa: Heba

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se