Ökat resultat för Diös
Knut Rost, vd, Diös. Foto: Diös

Ökat resultat för Diös

Ekonomi

23 april 2019

I det första kvartalet för 2019 visar Diös på fortsatt stabilitet och tydlighet. Bolaget ökar på flera poster.

 

Diös fortsätter leverera stabilitet. Under det första kvartalet 2019 har bolagets intäkter ökat med två procent och förvaltningsresultatet ökade med hela 13 procent.

– Vi vill göra livet bättre i staden för alla. För att lyckas måste vi veta vad som efterfrågas, av allt från boende till besökare i staden. Vi har viljan att tillsammans med hyresgäster, kommuner, andra fastighetsägare och andra intressenter driva utvecklingen framå, säger Knut Rost, vd, i en kommentar.

Resultatet ökade till 230 miljoner från föregående år och period då det landade på 229 miljoner.

Framtiden är enligt bolaget själva fortsatt ljus och de skriver i ett pressmeddelande att de med sitt starka kassaflöde vill fortsätta investera och öka tillväxten i deras fokusområden.

– Tillväxt driver lönsamhet och värde, för våra hyresgäster, våra ägare och för oss själva, menar Rost.

Av Redaktionen

Faktaruta

Diös första kvartal 2019:

  • Intäkterna ökade med 2 procent och uppgick till 457 mkr (450)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 13 procent och uppgick till 212 mkr (187)
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 60 mkr (109) och på derivat till 0 mkr (6)
  • Resultat efter skatt uppgick till 230 mkr (229)
  • Resultat per aktie uppgick till 1,71 kr (1,70)

Källa: Diös

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se