Ökat resultat för Corem Eva Landén, vd, Corem. Foto: Corem

Ökat resultat för Corem

Ekonomi

13 juli 2018

Under året har Corem haft en starkt utveckling. Detta visar sig tydligt i bolagets nya rapport som släpptes i dag fredag.

 

Corem visar i sin första delårsrapport för året upp svarta siffror. Någon poster har sjunkit, men överlag är det en positiv rapport.

Intäkterna för första halvåret ökar till 471 miljoner och till 917 miljoner under de senaste 12 månaderna.

Förvaltningsresultatet uppgick till 185 miljoner och överskottsgraden uppgick till 76 procent. Vår ut­hyrnings­grad uppgår till 91 procent. Vi visar en fortsatt positiv netto­uthyr­ning för perioden om 6 miljoner.

– En växande efterfrågan på lokaler för citylogistik ger Corem fortsatt goda resultat. Intäkterna för första halvåret 2018 uppgick till 471 mkr. Uthyrningsgraden uppgår till 91 procent. Vår finansiella ställning är fortsatt stabil med räntetäckningsgrad på 2,8 ggr och en justerad soliditet på 37 procent. Substansvärdet per aktie (EPRA NAV) uppgår till 11,56 kr per aktie och har sedan årsskiftet ökat med 7 procent och på 12 månader med 23 procent, kommenterar bolagets vd, Eva Landén, delårsrapporten.

Av Redaktionen

Faktaruta

Första halvåret 2018:

  • Intäkterna ökade till 471 mkr (454).
  • Driftsöverskott för perioden ökade till 359 mkr (355).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 185 mkr (190).
  • Värdeförändringar fastigheter uppgick till 193 mkr (107) och värdeförändringar derivat påverkade resultatet med -3 mkr (50).
  • Resultat efter skatt uppgick till 475 mkr (465), motsvarande 1,20 kr per stamaktie (1,14).
  • Värdet på fastighetsportföljen uppgick till 12 301 mkr (11 539).
  • Under perioden har sju fastigheter förvärvats i Jönköping och Malmö till ett fastighetsvärde om 398 mkr. Investeringar om 155 mkr har gjorts i ny-, till- och ombyggnationer.

Källa: Corem

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se