Ökat krav vid banklån för fastighetsaktörer

Ökat krav vid banklån för fastighetsaktörer

Ekonomi

29 november 2019

Finansinspektionen föreslår ökade kapitalkrav när bankerna lånar pengar till den kommersiella fastighetssektorn.

Bakgrunden till förslaget är bland annat det låga ränteläget, där marknadsräntor under året sjunkit kraftigt.

Något som FI bedömer innebär förhöjda risker för kreditförluster i bankernas utlåning till fastighetssektorn.

I stället anser FI att bankerna behöver ta höjd för att räntorna framöver kan stiga samtidigt som hyresintäkterna viker.

"Våra analyser pekar på att bankerna håller alltför lite kapital för dessa risker. Det är bekymmersamt. Man ska komma ihåg att fastighetssektorn ofta har spelat en central roll i finansiella kriser", skriver FI:s generaldirektör Erik Thedéen och chefsekonom Henrik Braconier i ett debattinlägg i Dagens industri.

Av TT

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se