Ökat förvaltningsresultat för optimistiskt Diös
– Framtiden ser ljus ut för både vår marknad och för Diös. Min absoluta övertygelse är att även 2022 kommer bli ett ännu mer framgångsrikt år för oss med många nya spännande affärer, säger Knut Rost, VD på Diös.

Ökat förvaltningsresultat för optimistiskt Diös

Ekonomi

14 februari 2022

Diös redovisar en ökning av förvaltningsresultatet i Q4 2021 med 9,2 procent, jämfört med motsvarande period året innan. VD Knut Rost tror att 2022 blir ett ännu bättre år för bolaget.

– Jag är stolt över att leda detta framgångsrika bolag som hela tiden vill utveckla och utvecklas. Jag vill rikta ett stort tack till mina medarbetare för deras engagemang under detta utmanande år och samtidigt tacka våra aktieägare, samarbetspartners och hyresgäster för ett gott samarbete. Framtiden ser ljus ut för både vår marknad och för Diös. Min absoluta övertygelse är att även 2022 kommer bli ett ännu mer framgångsrikt år för oss med många nya spännande affärer, säger Knut Rost, VD på Diös.

Summering av Q4 2021 för Diöas:

*Hyresintäkterna uppgick till 500 miljoner kronor (472), en ökning med 5,9 procent mot föregående år.

*Driftnettot uppgick till 321 miljoner kronor (295), en ökning med 8,8 procent mot föregående år.

*Förvaltningsresultatet uppgick till 250 miljoner kronor (229), en ökning med 9,2 procent mot föregående år.

*Resultatet före skatt var 1 149 miljoner kronor (554).

*Resultatet efter skatt blev 965 miljoner kronor (438), en ökning med 120,3 procent mot föregående år.

*I utdelning föreslås 3,52 kronor per aktie (3,30).

*Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 97,7 kronor (79,7).

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se