Ökat förvaltningsresultat för Hufvudstaden Hufvudstaden med avgående VD Ivo Stopner redovisar förbättrat förvaltningsresultat och vinst i Q2. Rapporten dämpade aktiens fall under gårdagen och ledde till höjd riktkurs från SEB.

Ökat förvaltningsresultat för Hufvudstaden

Ekonomi

24 augusti 2021

Hufvudstaden redovisar ökat förvaltningsresultat för Q2 2021 jämfört med samma period i fjol. Gårdagens kursfall dämpades efter rapporten.

Bolaget vänder också till vinst. För motsvarande period 2020 blev det förlust. Resultatförbättringen beror på positiva värdeförändringar på fastigheter.

Hyresintäkterna (fastighetsförvaltningens nettointäkter) ökade till 465,4 miljoner kronor (392,8), alltså en uppgång med 18,5 procent jämfört med föregående år.

Driftnettot (bruttoresultate) ökade till 353,8 miljoner kronor (278,5), en ökning med 27,0 procent jämfört med i fjol.

Förvaltningsresultatet (rörelseresultat före jämförelsestörande poster och värdeförändringar) steg också och uppgick till 341,5 miljoner kronor (266,6), en ökning med 28,1 procent mot föregående år.

Jämförelsestörande poster var noll (34,7) och värdeförändringar på fastigheter 642,4 miljoner kronor (-985,3).

Resultatet före skatt var 950,7 miljoner kronor (-718). Resultatet efter skatt blev 755,7 miljoner kronor (-583,0). Resultat per aktie hamnade på 3,73 kronor (-2,83).

Fastighetsbeståndets substansvärde, EPRA NTA, var 175 kronor per aktie den 30 juni, jämfört med 175 kronor samma tidpunkt i fjol och 173 kronor vid årsskiftet.

Hyresvakansgraden vid periodens slut var 7,6 procent (8,7). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 6,5 procent (4,1).

Innan rapporten publicerades hade Hufvudstaden-aktien fallit med 3,85 procen klockan 10.00 igår. 

Men rapporten var något bättre än anlytiker föräväntat, och fallet dämpades under dagen. Vid börsstängning var nedgången minus 1,81 procent.

Under eftermiddagen höjde dessutom SEB riktkursen för Hufvudstaden till 165 kronor (155), och upprepade köp.

 

 

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se