Kassasuccé för Batljans obligation Ilija Batljan, vd, SBB. Foto: SBB

Kassasuccé för Batljans obligation

Ekonomi

8 maj 2019

SBB har framgångsrikt emitterat en icke säkerställd obligation om 500 miljoner euro på den europeiska kapitalmarknaden.

Obligationen har förfallodatum den 14 januari 2025 med en fast kupong om 1.750 procent.

Obligationen var övertecknad och kommer gå i likvid den 14 maj 2019 med notering på Euronext Dublin.

Emissionslikviden kommer i huvudsak att användas för att betala av på befintlig säkerställd bankskuld men även till allmänna verksamhetsändamål.

– Denna andra transaktion in den europeiska kapitalmarknaden är en viktig milstolpe i vår resa mot en BBB-rating och vi ser framemot kommande uppdateringar av vårt kreditbetyg. Likviden från obligationen kommer att tillåta oss fokusera på att refinansiera befintlig säkerställd skuld samt till investeringar i äldreboenden, LSS-fastigheter och skolor i Norden samt hyresrätter i Sverige, säger Ilija Batljan, vd och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Citi, Deutsche Bank, DNB och Nordea agerade Joint Bookrunners.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se