Karlstad nominerad till Årets Kommun på Fastighetsgalan
– Vi arbetar med att utveckla Karlstads kommun på ett attraktivt, långsiktigt och hållbart sätt, säger Erik Nilsson, (KD), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Karlstad nominerad till Årets Kommun på Fastighetsgalan

Fastighetsgalan

30 november 2021

Karlstad har nominerats till priset Årets Kommun, som delas ut på Fastighetsgalan den 9 februari 2022 i Berns salonger i Stockholm.

– Det känns jätteroligt och hedrande. Den här nomineringen är framför allt resultatet av många människors hårda och kvalificerade arbete, både på stadsbyggnadsförvaltningen och nämnden men också flera andra förvaltningar och entreprenörer/byggare i Karlstad. Det är bara tillsammans som vi kan få till en riktigt smidig, väl fungerande och framgångsrik samhällsbyggnadsprocess. För oss betyder nomineringen väldigt mycket då vårt goda arbete och resultat uppmärksammas igen; vi har nyligen fått utmärkelsen Årets Arkitekturkommun – för andra året i rad, säger Erik Nilsson, (KD), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Vad ser ni som er profil och styrka som kommun i stark utveckling?

– Vi som politiker har en konstruktiv dialog kring dessa frågor och det gör att vi kan få beslut även om vi tillhör olika partier. Vi jobbar mot gemensamma långsiktiga mål och har tydliga målsättningar som det finns en samsyn kring. Dessutom har vi ett väl fungerande samarbete mellan politiker, tjänstemän och näringsliv.

– I Karlstad finns också en väl fungerande och professionell stadsbyggnadsförvaltning som både är duktiga på att få till underlag (t.ex. kartor), planer och handlägga bygglovsärenden. Detta gör att vi i stor utsträckning kan bygga utifrån efterfrågan och inte på spekulation. Här finns också ett lokalt näringsliv som vill utveckla staden på ett attraktivt, långsiktigt och hållbart sätt, som både har lokal- och historisk förankring, kapital, bra idéer och attraktiva lösningar. Sist men inte minst har vi förmånen att befinna oss på en mycket attraktiv plats med vacker stad, attraktiva tätorter, natur, vatten, starkt näringsliv (arbetsplatser), universitet (forskning/utbildning) och bra sociala klimat samt lagom avstånd till tre stora städer, Stockholm, Göteborg och Oslo.

Vad är just nu i fokus för er vad gäller vidareutvecklingen i stadsbyggandet?

– Vi arbetar med att utveckla Karlstads kommun på ett attraktivt, långsiktigt och hållbart sätt. I det arbetet ingår att vi med hög och relevant arkitektonisk kvalitet och tillvaratar de kulturella och historiska värden som finns i staden samt ekologiska värden som finns i våra naturområden.

– Några exempel på större projekt just nu är:

- Resecentrum. Detaljplanen för resecentrum är redo för antagande. Det nya resecentrumet kommer att svara på de transportbehov som finns i staden och regionen samt bidra till ett mer hållbart resande och moderna mobilitetslösningar.

- Bostadsbyggande och utveckling. Flera nya bostadsområden är under byggnation, det innebär flera helt nya stadsdelar i Karlstad, samtidigt som arbete pågår med att se hur de mindre tätorterna i kommunen kan utvecklas.

- Digitalisering. Vi genomför ett stort arbete där flera delar av vårt arbete digitaliseras och utvecklas. Detta gör vi för att få till ännu bättre beslutsunderlag (kartor, planer m.m.), smidigare bygglovsprocess samt stärka samarbetet mellan alla involverade parter (kommunen, myndigheter, företag och medborgare).

Rösta och boka plats!

Läs mer om Fastighetsgalan och priserna HÄR!

Här kan du nu också rösta på dina favoriter till de olika priserna.

Missa inte heller att boka in ditt företag på Fastighetgalan i Berns salonger i god tid, platserna brukar ta slut redan innan årsslutet. Du bokar era platser HÄR.

 

 

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se