Karlatornet: "Första spadtaget är planerat redan i höst"

Karlatornet: "Första spadtaget är planerat redan i höst"

Stadsutveckling

8 februari 2017

Detaljplanen för Karlastaden och Karlatornet är ett steg närmare byggstart. 

 

Byggnadsnämnden i Göteborgs stad beslutade i går eftermiddag att skicka detaljplanen för Karlatornet och Karlastaden till granskning. Därmed är ett av Göteborgs största byggprojekt ett steg närmare byggstart.

– Det är skönt att vi kommer vidare i processen och att Karlastaden och Karlatornet i och med beslutet kommer ett steg närmare byggstart. Vi har full förståelse för att politiken vill ha all den information de kan få kring projektets olika delar. Det är ett oerhört viktigt byggprojekt för hela staden, säger Patrik Lindström, tf vd, Karlastaden Holding AB tillika, vd, Serneke Projektutveckling.

Möten i januari

Det var den 20 december förra året som Karlastaden och Karlatornet gick på återremiss. Nämnden vill bland annat titta närmare på möjligheten för en grundskola i området, se över trafiklösningarna och titta på Karlatornet som förändrats något i den nya detaljplanen.

- Den här stadsdelen är väldigt viktig för oss. Detaljplanen som helhet är det inget som helst fel på, men vi är lite petiga just nu mycket med anledning av att Karlatornet kommer att bli ett nytt landmärke för hela staden, berättade Johan Zandin, (v), ledamot i byggnadsnämnden strax innan jul.

I januari träffade ledamöter från nämnden representanter från Serneke och arkitektfirman Skidmore, Owings & Merrill för att få ytterligare detaljerad information kring de delar av planen som behövde förtydligas. Efter mötet kände sig nämnden trygga i att skicka detaljplanen vidare.

- Vi har fått svar på det vi undrade. För lång tid framöver kommer Karlatornet vara en av stadens mest kända byggnader och då är det viktigt för alla att det blir bra och alla är nöjda efter vårt möte, säger Johan Zandin till World in Property strax efter beslutet klubbades igenom.

Byggstart i höst

Detta steg i planprocessen innebär att berörda parter har möjlighet att ta del av projektet och bidra med synpunkter som slutligen ska sammanfattas i ett granskningsutlåtande. Nästa steg i processen är att byggnadsnämnden tar beslut om detaljplanen för att därefter skicka den vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut i maj.

– För att optimera tidsplanen så kommer vi att söka bygglov parallellt med planarbetet och antagandet. Om allt flyter på med bygglov och planantagande, så ska vi ha ett godkänt bygglov på plats under sommaren. Ett första spadtag är planerat redan tidigt i höst detta år. Det blir ett historiskt tillfälle då en ikonbyggnad för staden börjar ta form, säger Patrik Lindström.

Av Jesper Lögdahl

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se