Previous Next

Kanozi lyfter Castellums Gbg-fastighet

Arkitektur

7 maj 2019

Arkitekterna har både arbetat med utsidan samt insidan. Anledningen är att Castellum vill utveckla ett nytt koncept.

När Castellum skulle genomföra ett rejält lyft av fastigheten på Östra Hamngatan 16 i Göteborg, fick Kanozi förtroendet att skapa ett koncept för interiör och exteriör som ligger i linje med Castellums önskemål och fastighetens förutsättningar. Fastigheten har även miljöcertifierats till Miljöbyggnad Silver.

– Vi har arbetat med varma toner för att skapa närhet och trygghet, och använde husets ursprungliga vertikala linjer för att öppna upp fastigheten att bli mer aktiv och dynamisk. Det är människor som har stått i centrum och konceptet ska skapa trivsel både utanför och i lokalerna, säger Lisa Jonsson, arkitekt och vice vd på Kanozi Arkitekter.

Kanozi har utvecklat det nya konceptet för fastigheten Östra Hamngatan 16 på uppdrag av Castellum i en samordnad entreprenad med NCC. Det är en genomgående renovering som genomförts. Utvändigt har huset fått nya entréer och en ny glasfasad som ger karaktär till gatubilden och den nya ljussättningen bidrar till trygghet i stadsrummet.

– Kontoret ska vara välkomnande för både medarbetare och kunder, och det finns genomgående kopplingar mellan husets nya exteriöra gestaltning och upplevelsen inne i Castellums kontor. Vi har arbetat med nordiska material som hård sten och varm ask, inspirationen kommer från kontrasterna i det nordiska klimatet och årets växlingar.

Certifieringssystemet Miljöbyggnad, som utgår från svenska bygg- och myndighetsregler och svensk byggpraxis, intygar att fastigheten uppfyller viktiga kriterier inom energi, inomhusmiljö och material. Certifieringen administreras av Sweden Green Building Council.

– Castellum är noga med att arbeta med hållbarhet och långsiktighet i valen av material, vi har lagt stor omsorg till de olika materialmötena och tydlighet i övergångarna med syftet att skapa elegans och medvetenhet.

Invändigt har cirka 9 000 kvadratmeter genomgått en omfattande renovering och lokalerna har ställts iordning till toppstandard. Det nya konceptet har även appliceras för Castellum Stockholm.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se