Ökade intäkter för Sundsvallsbolaget Andreas Nelvig,vd, NP3. Foto: NP3.

Ökade intäkter för Sundsvallsbolaget

Ekonomi

24 oktober 2018

NP3 visar på starka intäktsökningar i rapporten som släpptes i morse. De kom även ett löfte om att investera i det befintliga beståndet.

Hyresintäkterna och förvaltningsresultatet ökade med 18 procent i kvartalet för NP3 jämfört med i fjol. Ökningen medför att förvaltningsresultatet för första gången uppgick till drygt 100 miljoner kronor för ett kvartal.

För perioden januari till september har intäkterna ökat med 20 procent samt att driftsöverskottet klivit upp med 17 procent. Resultatet sänktes dock något till 309 miljoner kronor från förra årets period då den låg på 332 miljoner kronor.

– Det har varit ett händelserikt år hittills och jag ser fram emot fortsatt hög aktivitet. Framgent ser jag att vi kommer investera mer i vårt befintliga fastighetsbestånd. Detta beroende på ett ökat antal förvärv med högre vakans samt med den efterfrågan som vi ser i hyresmarknaden. Nästan alla uthyrningar kräver någon form av investering, jag ser det därför som positivt om vi kan öka investeringstakten. Det ger avkastning på våra investerade pengar samt att det tar fram de värden som finns i vår vakans, säger bolagets vd Andreas Nelvig.

Av Redaktionen

Faktaruta

NP3:s januari/september:

  • Intäkterna ökade med 20 procent till 595 mkr (497).
  • Driftöverskottet ökade med 17 procent till 413 mkr (353).
  • Förvaltningsresultatet ökade till 262 mkr (236), motsvarade 4,51 kr/stamaktie (4,35).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 110 mkr (173).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 309 mkr (332) vilket motsvarar 5,32 kr/stamaktie (6,12).

Källa: NP3

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se