Ökade hyresintäkter för Wihlborgs
Ulrika Hallengren. Bild: Josefin Widell Hultgren

Ökade hyresintäkter för Wihlborgs

Ekonomi

25 april 2023

Wihlborgs delårsrapport för årets första kvartal visar bland annat på ökade hyresintäker och minskade vakanser.

Nyckeltalen för Q1 2023:

  • Hyresintäkterna ökade med 22 procent till 971 Mkr (795).
  • Driftsöverskottet ökade med 20 procent till 667 Mkr (557).
  • Förvaltningsresultatet minskade med 2 procent till 457 Mkr (467).
  • Periodens resultat uppgick till 255 Mkr (816), motsvarande ett resultat per aktie om 0,83 kr (2,65).

Ulrika Hallengren, vd på Wihlborgs, kommenterar:

- Trots en fortsatt orolig omvärld och stigande finansiella kostnader kan jag konstatera att det första kvartalet 2023 också innebar nya rekord för Wihlborgs, inte minst vad gäller hyresintäkter som med råge slår intäktsrekordet från det fjärde kvartalet 2022. Vi har även lyckats minska våra vakanser, inte bara genom att hyra ut nya projekt utan även i befintligt bestånd där vakanserna är 1,7 procentenheter lägre än för ett år sedan.

- Kärnverksamheten går bra vilket gör att balansräkningen är fortsatt sund. Soliditet och belåningsgrad är i princip oförändrade under kvartalet på 41,1 respektive 48,5 procent. Viktigt att notera är att vår nettoskuld i förhållande till rörelseresultatet (EBITDA) sjunker till 10,8 gånger. Trots ränteuppgången har vi på rullande tolvmånader en räntetäckningsgrad på 4,5 gånger och outnyttjade kreditfaciliteter på 3,1 miljarder kronor. Med det i ryggen kan vi fokusera på våra hyresgäster och hur vi bäst hjälper dem att utvecklas.

- Vår goda position och långsiktighet gör det även möjligt att hålla fortsatt hög ambitionsnivå på hållbarhetsområdet. För åren 2023-2025 har vi både skärpt befintliga mål och adderat ytterligare mål för att bli skarpare och mer heltäckande i vårt hållbarhetsarbete. Jag är särskilt stolt över den höga rekommendationsviljan på 92 procent från våra kunder och att vi fortsätter minska vår energianvändning per kvadratmeter.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se