"Ökade hyresintäkter får fullt genomslag 2022" – Så här i slutfasen av pandemin kan vi konstatera att vi fått en något annorlunda och mer flexibel, spännande och rörlig uthyrningsmarknad som skapat fler möjligheter än problem, menar Fastpartners VD Sven-Olof Johansson.

"Ökade hyresintäkter får fullt genomslag 2022"

Ekonomi

20 oktober 2021

– Vi kommer att öka våra hyresintäkter väsentligt, något som kommer att få fullt genomslag i slutet av år 2022, säger Fastpartners VD Sven-Olof Johansson. 

Hans uttalande gavs i samband med att Fastpartner igår presenterade en stabilt rapport för för januari till september och Q3 2021.

– Så här i slutfasen av pandemin kan vi konstatera att vi fått en något annorlunda och mer flexibel, spännande och rörlig uthyrningsmarknad som skapat fler möjligheter än problem. Den starka återhämtningen och den entreprenöriella kraft vi ser i Stockholmsområdet gör att vi kommer att öka våra hyresintäkter väsentligt, något som kommer att få fullt genomslag i slutet av år 2022. Vi arbetar även vidare med att ständigt stärka vår balansräkning och därmed höja vår kreditrating för att så snabbt som möjligt nå vårt långsiktiga mål om rating-nivån Baa1, kommenterade Sven-Olof Johansson i delårsrapporten. 

I Q3 ökade Fastpartners hyresintäkterna till 465,0 miljoner kronor (447,3), alltså en uppgång med 4,0 procent jämfört med i fjol.

Driftnettot ökade till 338,2 miljoner kronor (329,9), en ökning med 2,5 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet ökade med 4,1 procent jämfört med motsvarande kvartal 2020, och landade på 250,3 miljoner kronor (240,4),

Resultatet före skatt noterades till 424,4 miljoner kronor (402,4). I resultatet ingår orealiserade värdeförändringar på fastigheter med 217,5 miljoner kronor (162,7) och värdeförändringar på derivat och finansiella placeringar med -40,9 miljoner kronor (-0,7).

Resultatet efter skatt blev 329,0 miljoner kronor (321,0), en uppgång med 2,5 procent jämfört med Q3 2020. Resultat per aktie blev 1,68 kronor (1,65) - en ökning med 1,8 procent mot föregående år.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se