K2A tillträder bostäder i Växjö

K2A tillträder bostäder i Växjö

Bostäder

1 juni 2020

Den uthyrningsbara arean är cirka 3 800 kvm och hyresvärdet uppgår till cirka 6,0 Mkr.

K2A tillträder idag fastigheten Växjö Slottsstaden 4. Fastigheten, som ligger i direkt anslutning till Linnéuniversitetet, har två byggnader med byggår 2005 med sammanlagt 113 student- och hyresbostäder.

K2A avtalade om att förvärva Slottsstaden 4 i april i år från säljaren Campushem, ett privat fastighetsbolag i Växjö. Transaktionen baserades på ett fastighetsvärde om 90 Mkr vilket finansierades genom banklån samt eget kapital.

- Växjö är en attraktiv ort och Linnéuniversitetet är ett av Sveriges största lärosäten. Vi har ett flertal projekt på orten för att möta den stora efterfrågan på bostäder. I och med detta förvärv, samt efter färdigställande av våra existerande projekt, kommer vi att uppnå en attraktiv portfölj om cirka 620 nyproducerade hyres- och studentbostäder år 2023, kommenterar Johan Knaust, VD på K2A.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se