K2A tar obligationerna till börsen

K2A tar obligationerna till börsen

Ekonomi

15 oktober 2020

K2A ansöker om att obligationerna ska tas upp på Nasdaq Stockholms företagslista för hållbara obligationer.

K2A offentliggjorde den 20 augusti 2020 att Bolaget framgångsrikt emitterat ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån om 400 Mkr under ett ramverk om totalt 750 Mkr (”Obligationerna”).

Obligationerna har en löptid om 3 år och en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 395 baspunkter och slutgiltigt förfall den 28 augusti 2023.

För detta ändamål har Bolaget upprättat ett noteringsprospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se