K2A storköper av Skanska

K2A storköper av Skanska

Transaktion

11 maj 2020

Detta är K2A:s andra förvärv i Växjö från Skanska under kort tid. Köpets fastighetsvärde ligger kring 134 miljoner

K2A Knaust & Andersson Fastigheter har tecknat avtal om att via bolag förvärva fastigheten Växjö Skärvet 11 från Skanska. 

Säljaren kommer att finansiera, bygga och färdigställa projektet i dess helhet och K2A tillträder aktierna i bolaget efter färdigställt projekt vilket är planerat till det andra kvartalet 2022. K2A avser att finansiera förvärvet genom banklån samt eget kapital. Förvärvet är villkorat av att bygglov erhålles.

På fastigheten, som har ett centralt läge i Växjö, kommer Skanska att bygga ett hus i fyra plan med 56 hyresbostäder med en uthyrningsbar area om cirka 3 650 kvm. Hyresvärdet uppgår till cirka 7,3 Mkr.

Byggnaden kommer att uppfylla Skanskas hållbarhetsstandard - Skanska Grön Hyresbostad - vilket är ett program där bolaget fokuserar på olika parametrar i förstudie, genomförande och drift för att uppnå en god hållbarhet och minimera miljöpåverkan.

- Detta är ytterligare en investering i en fastighet som kommer att hålla en hög standard med avseende på kvalitet och hållbarhet. Växjö är en attraktiv ort med en stor efterfrågan på hyresbostäder. Vi har ett flertal projekt på orten och i och med detta förvärv kommer vi att uppnå en attraktiv portfölj med cirka 620 hyres- och studentbostäder år 2023, kommenterar Johan Knaust, VD på K2A.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se