K2A plockar in 450 miljoner

K2A plockar in 450 miljoner

Ekonomi

15 januari 2021

K2A har framgångsrikt emitterat gröna hybridobligationer om 450 miljoner under ett ramverk om totalt 750 miljoner.

Hybridobligationerna har en evig löptid och löper med en ränta om 3 månader STIBOR plus 595 baspunkter fram till första inlösendagen. K2A har möjlighet att förtidsinlösa hybridobligationerna den 21 mars 2026 och på varje räntebetalningsdag därefter.

Emissionen var signifikant övertecknad med investerarintressen på mer än två gånger den emitterade volymen. K2A avser att ansöka om upptagande till handel av de nya hybridobligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

- Vi är mycket nöjda med att kunna erbjuda den första gröna hybridobligation i den svenska obligationsmarknaden och vi är tacksamma för det stora och breda intresset från både institutionella och privata investerare. En starkt bidragande orsak till det stora intresset tror vi är bolagets gröna affärsmodell, vilket för oss är ett kvitto på att vårt hållbarhetsarbete också är värdeskapande. Kapitaltillskottet stärker ytterligare K2A:s finansiella ställning då det redovisas som eget kapital, vilket kommer att bidra till en fortsatt hög investeringstakt. De gröna hybridobligationerna tar oss ytterligare ett steg i vår strävan att bli Sveriges mest hållbara fastighetsbolag, kommenterar Johan Knaust, VD på K2A.

Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) har gemensamt agerat arrangörer och s.k. bookrunners i samband med emissionen av de nya gröna hybridobligationerna.

Emissionslikviden från emissionen kommer att användas i enlighet med det gröna ramverket, vilket innebär finansiering eller refinansiering av gröna fastigheter samt investeringar i energieffektiviseringar. Advokatfirman Lindahl har agerat legala rådgivare till K2A och Vinge har agerat legala rådgivare till arrangörerna.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se