K2A och Sweco i största miljöcertifieringen någonsin

K2A och Sweco i största miljöcertifieringen någonsin

sustainability

27 januari 2021

Med Sweco som konsult miljöcertifierar K2A alla sina äldre byggnader. Det blir den största enskilda miljöcertifieringen någonsin.

K2A har sedan 2018 certifierat samtliga nybyggda projekt enligt Svanen, Miljöbyggnad för nybyggnad eller Passivhusstandard.

Och nu har bolaget beslutat att miljöcertifierarsamtliga byggnader som är äldre än tre år, enligt SGBC:s nya certifering Miljöbyggnad iDrift.

Det blir den första stora satsningen på att använda Miljöbyggnad iDrift i ett helt fastighetsbestånd. Det blir också den största enskilda miljöcertifieringen någonsin i svensk fastighetssektor.

Alla K2A:s äldre byggnader kommer vara både miljöcertifierade och klimatriskinventerade vid utgången av mars 2021. Utfallet av klimatriskinventeringen förväntas leda till att åtgärdsförslag tas fram och integreras i underhållsplaner för respektive byggnad.

Miljöcertifieringarna och klimatriskinventeringarna görs i samarbete med konsultföretaget Sweco.

– Genomgången är ytterligare ett steg i vårt arbete med att framtidssäkra vår förvaltningsportfölj. Certifieringen ger oss ett kvitto på att vi lever upp till våra högt ställda miljökrav och utgör ett beslutsunderlag för vad vi kan förbättra för att bedriva en hållbar förvaltning. Klimatriskinventeringen ger oss dessutom ytterligare förutsättningar att redovisa och åtgärda risker på ett strukturerat sätt. I slutändan handlar detta om att framtidssäkra våra byggnader, om mer nöjda kunder och högre lönsamhet, säger Johan Knaust, vd på K2A.

– För oss på K2A är det viktigt att säkerställa att våra byggnader är hållbara över tid och att identifiera risker kopplade till hur de står emot en framtida extern påfrestning, såsom värmeböljor, skogsbränder, kraftiga snöfall och översvämning till följd av kraftiga regn och stigande sjöar och hav. Hållbarheten står i fokus och den här satsningen har också bäring på EU:s nya taxonomi och det globala initiativet TCFD, Task Force on Climate-Related Financial Disclosures. I slutändan ser vi att det handlar om vår roll i samhället och ett långsiktigt värdeskapande för alla samhällets intressenter, säger Karina Antin, hållbarhetschef K2A.

Certifieringen Miljöbyggnad iDrift lanserades av SGBC (Sweden Green Building Council) 2020. Den har sitt ursprung i det välkända certifieringssystemet Miljöbyggnad, men riktar sig mot byggnader som är i drift. Den nya certifieringen ska driva arbetet med en hållbar förvaltning av byggnader och därmed bidra till att uppnå nationella och globala miljömål.

Vår sektor har historiskt fokuserat sitt hållbarhetsarbete på nya byggnader. Nu är det hög tid att vi tar ansvar för de byggnader som redan finns. SGBCs nya certifiering, Miljöbyggnad iDrift, ska driva arbetet med en hållbar förvaltning och därmed bidra till att uppnå nationella och globala miljömål. K2A:s satsning visar att omställningen kan ske effektivt i stora fastighetsbestånd, säger Lotta Werner Flyborg, vd SGBC.

Av Jörgen Hallström

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se