K2A och Batljan startar samarbete Johan Knaust, vd, K2A. Foto: K2A.

K2A och Batljan startar samarbete

Transaktion

21 december 2017

Nu ska SBB och K2A utveckla boende tillsammans: – Samarbetet har uppstått då SBB har tillgång till byggrätter och vi har tillgång till produktionskapacitet, säger Johan Knaust, vd, K2A.

K2A och Ilija Batljans Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB inleder ett samarbete om att utveckla ett boende för äldre i Falun. Samarbetet kommer att ske genom ett gemensamägt bolag där K2A och SBB äger hälften vardera.

Avsikten är att SBB skall överlåta den berörda fastigheten till det gemensamägda bolaget och där K2A:s dotterbolag Grännäs Trähus AB har för avsikt att ansvara för husentreprenaden. Såväl fastighetsöverlåtelse samt projektstart är villkorat av att detaljplan vinner laga kraft samt att operatör ytterst ingår hyresavtal. Givet att tillträde faktiskt sker så är bedömningen att boendet kan vara färdigt för inflyttning år 2021.

– Vi ser fram emot att samarbeta med SBB i Falun. Samarbetet har uppstått då SBB har tillgång till byggrätter och K2A har tillgång till produktionskapacitet och förmåga att leverera trähus av hög kvalitet. K2A äger redan idag vård- och omsorgsboenden och ser ett behov av denna typ av bostäder framöver, kommenterar Johan Knaust, vd, K2A.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se