K2A köper studentbostäder för kvarts miljard – Förvärvet innebär att vi nu uppnår en förvaltningsvolym i Karlstad som skapar skalfördelar, säger K2A:s VD Johan Knaust.

K2A köper studentbostäder för kvarts miljard

Transaktion

7 april 2021

K2A fortsätter sin offensiva förvärvsstrategi och köper 248 studentbostäder i Karlstad för 248 miljoner kronor av Lecab.

K2A har tecknat avtal om att förvärva tomträtten Karlstad Ukulelen 1. Fastigheten omfattar 248 studentbostäder i direkt anslutning till Karlstad universitet.

Säljare är Lecab Fastigheter och transaktionen baseras på ett fastighetsvärde om 248 miljoner kronor. K2A kommer att erlägga köpeskilling i samband med tillträdet i början av maj 2021. K2A avser att finansiera förvärvet genom banklån samt eget kapital.

Fastigheten inrymmer fyra byggnader uppförda under 2016, med en total uthyrningsbar area om cirka 5 300 kvadratmeter och hyresvärdet uppgår till cirka 12,7 miljoner kronor på årsbasis.

Studentbostäderna har hög standard och ett attraktivt läge i direkt anslutning till universitet. Byggnaderna är energieffektiva och förväntas kunna klassificeras som ljusgrön enligt CICERO:s metodik, som även ligger till grund för klassningen av K2A:s ramverk för gröna aktier.

Totalt 416 studentbostäder i Karlstad

I januari 2021 tillträdde K2A den första förvaltningsfastigheten i Karlstad, med 122 studentbostäder.

Tillsammans med Ukulelen 1 samt Harklövern 1 som K2A uppför i egen regi kommer förvaltningsbeståndet uppgå till 416 studentbostäder i Karlstad.

– Förvärvet består av studentbostäder som är bland de mest attraktiva i Karlstad och innebär att vi nu uppnår en förvaltningsvolym som skapar skalfördelar. Därmed har vi etablerat oss på en mycket intressant marknad. Därutöver ser vi goda möjligheter att miljöcertifiera fastigheten enligt CICERO:s gröna ramverk, vilket är en central fråga för oss, kommentarer Johan Knaust, VD på K2A.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se