K2A köper byggrätter i Arenastaden

K2A köper byggrätter i Arenastaden

Transaktion

17 juli 2017

Förvärvet har genomförts genom att K2A förvärvat och tillträtt samtliga aktier i Hemhagen Fastigheter AB den 10 juli 2017.

 

K2A har tecknat avtal om att förvärva cirka 10 000 kvadratmeter BTA bostadsbyggrätter, motsvarande cirka 150 lägenheter, i Arenastaden i Växjö. 

Säljare är Hemhagen Fastighetsutveckling AB. Hemhagen Fastigheter AB har sedan tidigare tecknat avsiktsförklaring med Växjö kommun om framtida markförvärv inom utvecklingsområdet som benämns Arenastaden. Den totala köpeskillingen, för både aktie- och markförvärv, uppgår till cirka 27 Mkr.

Genom förvärvet av byggrätterna och utvecklingen av 150 välplanerade, yteffektiva lägenheter med hög standard utökar K2A sin projektportfölj i Växjö, som med cirka 88 000 invånare är Sveriges 23:e största kommun.

– Växjö är en mycket intressant region med en växande befolkningsmängd, diversifierat näringsliv och ett expansivt universitet. Den är Smålands tillväxtmotor med god infrastruktur och belägen mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Växjö blir en prioriterad marknad för oss och ambitionen är att uppföra fler hyresbostäder och studentbostäder framöver, säger Johan Knaust, VD för K2A.

– Arenastaden är ett särskilt intressant utvecklingsområde med stor potential. Närheten till idrottsanläggningar och väl fungerande handel, service och kommunikationer gör det attraktivt att bo och leva i. När området nu utvecklas och kompletteras med bostäder ser vi goda förutsättningar för att bygga hyresbostäder, avslutar Johan Knaust.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se

Transaktion