K2A förvärvar och växer i Växjö

K2A förvärvar och växer i Växjö

Transaktion

5 mars 2021

K2A förvärvar via bolag fastigheten Trädan 27 i Växjö. Säljare är den privata fastighetsutvecklaren Scanprop Invest.

Total förvärvskostnad uppgår till cirka 12 Mkr. Avsikten är att på fastigheten bygga 100 studentbostäder om totalt cirka 2 200 kvm BOA med planerad byggstart till slutet av 2021. Fastigheten ligger centralt i Växjö i villastadsdelen Öster cirka 1,5 km öster om Växjö Central samt 3,5 km norr om Linnéuniversitetet. Lägenheterna kommer vara Svanencertifierade och produceras i trä och miljövänliga material.

- Växjö har under den senaste 3-årsperioden haft en betydligt starkare befolkningsutveckling än genomsnittet i Sverige och det råder underskott på såväl student- som hyreslägenheter. Linnéuniversitetet i Växjö är dessutom Sveriges 5:e största lärosäte, vilket innebär att Växjö passar väl in i vårt dotterbolag Svenska Studenthus strategi om att bli rikstäckande i Sverige, kommenterar Johan Knaust, VD för K2A.

Efter förvärvet uppgår K2A:s fastighets- och projektportfölj i Växjö till cirka 760 hyres- och studentbostäder, varav 190 bostäder är under förvaltning. Samtliga fastigheter beräknas i slutet av 2023 vara färdigställda och under förvaltning, med en uthyrningsbar area om totalt cirka 33 300 kvm och förväntade årliga hyresintäkter om 62 Mkr.

K2A avser att finansiera förvärvet genom eget kapital.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se