K2A först ut med 200 bostäder i Stora Sköndal

K2A först ut med 200 bostäder i Stora Sköndal

Bostäder

12 november 2020

Överenskommelsen innebär också startskottet för ett fördjupat strategiskt samarbete avseende utvecklingen av stadsdelen med fokus på social och miljömässig hållbarhet.

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) har idag tecknat aktieöverlåtelseavtal om att via bolag förvärva tre fastigheter för byggnation av cirka 200 bostäder i ”Framtidens Stora Sköndal”, ett omfattande stadsdelsutvecklingsprojekt söder om Stockholm. Säljare är Sköndal Framtidsutveckling AB.

K2A kommer nu att påbörja planarbetet som förväntas antas i andra kvartalet 2022. Transaktionen baseras på ett fastighetsvärde om cirka 62 Mkr.

På fastigheten avser K2A bygga cirka 200 hyres-, student-, ungdoms- och seniorbostäder i fem byggnader med en uthyrningsbar yta om cirka 7 500 kvm. Bostäderna kommer att uppföras med trästomme och miljöcertifieras enligt Svanen.

Bostäderna bedöms därtill bli klassificerade som "Dark green", den högsta miljöklassificeringen enligt CICERO:s metodik, som även ligger till grund för klassningen av K2A:s ramverk för gröna aktier.

- Vi ser fram emot att ha med oss K2A i den fortsatta utvecklingen av Framtidens Stora Sköndal. Då vår ambition är att skapa en stadsdel för många ser vi speciellt fram emot deras erfarenhet och vilja att bygga bra bostäder för en bred målgrupp. Här behövs det fler bostäder. Viktigt är också att vi delar målsättningen att bygga en stadsdel med social och miljömässig hållbarhet som ledstjärna, säger Tomas Krywult VD/Fastighetschef på Stora Sköndals Framtidsutveckling

– Vi är imponerade av Stora Sköndals Framtidsutvecklings arbete med social hållbarhet och vi är väldigt stolta över att vara först ut med att bidra till att utveckla huvudområdet i Framtidens Stora Sköndal, en satsning som bygger på en levande integrerad stadsdel med stort fokus på social och miljömässig hållbarhet. K2A har länge haft ett bra samarbete med Stiftelsen Stora Sköndal, som redan hyr lägenheter och en gruppbostad av oss i Vällingby. Parterna har gemensamma värderingar och värnar om att projektet ska innefatta en strategisk samverkan avseende ett hållbart tänk i alla delar. Genom de byggrätter vi nu förvärvar i etapp 2A kommer cirka 200 nya gröna bostäder att byggas som en del av detta spännande stadsdelsprojekt, kommenterar Johan Knaust, VD på K2A.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se