K2A fortsätter segertåget i Västerås

K2A fortsätter segertåget i Västerås

Stadsutveckling

26 februari 2021

K2A har vunnit ytterligare en markanvisning i Västerås för utveckling av bostäder i stadsdelen Sätra.

Fastigheten, på vilken K2A ska bygga 2 bostadshus med plats för cirka 100 bostäder i upplåtelseformerna hyresbostäder och ägarlägenheter, utgör den sjunde fastigheten för K2A i Västerås. Husen kommer vara 5 våningar höga och huvudsakligen bestå av ettor och tvåor som byggs miljövänligt i trä i enlighet med K2A:s beprövade byggsystem.

Västerås stad har höga ambitioner om att bygga ett hållbart Sätra. Det innebär bland annat att stadsdelen ska ge ett så litet klimatavtryck som möjligt. K2A har av staden bedömts vara en etablerad byggaktör med stor erfarenhet av att bygga miljömässigt hållbara bostäder i trä med solceller, plats för elbilspool med mera. Tilldelningen symboliserar en viktig och positiv milstolpe för projektet Sätra för såväl K2A som Västerås kommun.

- Vi är jätteglada att det var så stort intresse för den första markanvisningen i Sätra, med många fina anbud. Det vinnande anbudet är på en bra nivå med nästan 6000 kronor per BTA i pris, och dessutom från en välrenommerad och stor aktör. Det känns mycket bra att projektet i Sätra nu tagit ytterligare ett steg, och vi ser positivt på att få till ytterligare ägarlägenheter i staden. Jag ser fram emot nästa två markanvisningar som avgörs om några veckor, säger Jesper Brandberg (L), ordförande i fastighetsnämnden, i ett pressmeddelande från Västerås Stad.

Antalet invånare i Västerås steg under de senaste fem åren med cirka 7%, vilket är betydlig högre än den genomsnittliga befolkningsutvecklingen i Sverige. Kommunen är Sveriges sjunde största med cirka 154 000 invånare, stora framgångsrika företag bedriver verksamhet i regionen och Mälardalens högskola med 15 000 studenter är det 15:e största lärosätet och har sitt huvudcampus i Västerås.

- Västerås är en stad med stark tillväxt i Mälardalen och nu när Västerås satsar på en ny och hållbar stadsdel känns det mycket spännande att vi får förtroende att bli först ut att bygga. Trä är ett fantastiskt byggmaterial som minskar klimatpåverkan och vi bygger våra Svanencertifierade hus i egna trähusfabriker av enbart svenskt trä, kommenterar Johan Knaust, VD K2A.

Efter förvärvet består K2As: bestånd i Västerås av sju förvaltningsobjekt som i slutet av 2023 planeras vara bebyggda med totalt 535 lägenheter och ett samägt polishus om totalt 34 000 kvm.

Byggstart är planerad till första delen av 2022.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se