K2A bygger nya hyresbostäder i Örebro

K2A bygger nya hyresbostäder i Örebro

Bostäder

17 september 2020

K2A har startat projekt Startbanan i Örebro med nyproduktion av 115 hyresbostäder i tre huskroppar med en bedömd uthyrningsbar yta om cirka 3 100 kvm. Bostäderna kommer att ha mellan ett till tre rum och kök.

Fastigheten är belägen i utvecklingsområdet Södra Ladugårdsängen cirka 2,5 km från centrala Örebro. Byggnaderna uppförs med trästomme och kommer att miljöcertifieras med Svanen. De bedöms därtill bli klassificerade som "Dark green", den högsta miljöklassificering enligt CICERO:s metodik, som även ligger till grund för klassningen av K2A:s ramverk för gröna aktier. Färdigställande och inflyttning är beräknat till fjärde kvartalet 2021.

– Örebro, som är en av de starkaste marknaderna i Mälardalen, är en av K2A:s prioriterade orter med 700 hyres- och studentbostäder under förvaltning och 413 projektbostäder inklusive Startbanan. Vi ser fram emot att uppföra ännu ett energieffektivt och miljövänligt boende, kommenterar Johan Knaust, VD på K2A.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se