K-Fastigheter köper byggrätt i Eskilstuna
Bild: Pixabay

K-Fastigheter köper byggrätt i Eskilstuna

Transaktion

21 mars 2023

Bolaget har har förvärvat en byggrätt för cirka 85 hyresrätter i Eskilstuna.

K-Fast Holding AB (”K-Fastigheter”) har förvärvat en byggrätt för cirka 85 hyresrätter i Eskilstuna. Förvärvet sker från Dagmar Fastigheter AB och gäller samtliga aktier i det bolag som äger fastigheten Förvaltaren 2 i centrala Eskilstuna. Tillträde sker när lagakraftvunnen detaljplan erhållits.

På den förvärvade fastigheten avser K-Fastigheter uppföra cirka 85 hyresrätter i K-Fastigheters egenutvecklade koncepthus Lamellhus och Punkthus Plus. Beräknat årligt hyresvärde uppgår till cirka 12 mkr. Tillträde samt byggstart kommer att ske när lagakraftvunnen detaljplan finns vilket beräknas vara under 2024. Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om cirka 19 mkr.

- Eskilstuna är en attraktiv stad och vi är glada över att kunna förvärva ytterligare byggrätter i kommunen. Arbetet med detaljplanen pågår och från K-Fastigheters sida tycker vi det ska bli spännande att få vara med och utveckla Eskilstuna genom tillförandet av nya attraktiva hyresrätter i ett centralt läge, säger Magnus Persson, affärsutvecklingschef på K-Fastigheter.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se