K-Fastigheter förvärvar byggrätt i Skåne Foto: Pixabay

K-Fastigheter förvärvar byggrätt i Skåne

Transaktion

4 december 2019

K-Fast Holding AB har köpt en fastighet med möjlighet att bygga cirka 70 hyresrättslägenheter vid Kävlinge station. Bygglov förväntas sökas under första halvåret 2020.

K-Fast Holding AB har förvärvat fastigheten Kävlinge Saltmästaren 2, vilken ligger i direkt närhet till Kävlinge tågstation.

Förvärvet sker genom en bolagstransaktion och underliggande fastighetsvärde uppgår till 14 mkr. Transaktionen finansieras genom befintlig kassa. Tillträde av aktierna samt erläggande av köpeskilling sker den 4 december 2019. Säljare är Er-Ho Fastigheter.

- Detta blir vårt första projekt i Kävlinge, en kommun som attraherar människor som letar bra boendemiljö, god arbetsmarknad samt smidigt pendlingsavstånd till flera större städer i västra Skåne, säger Jacob Karlsson, VD K-Fast Holding AB.

- K-Fastigheter har möjlighet att bygga kring 70 hyresrättslägenheter omfattande en yta om 4 700 BTA och vi bedömer att byggnationen kan inledas under nästkommande verksamhetsår, fortsätter han.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se