K-Fastigheter byter med Batljan i Skåne Magnus Persson, affärsutvecklingschef på K-Fastigheter.

K-Fastigheter byter med Batljan i Skåne

Transaktion

10 maj 2022

K-Fastigheter har ingått avtal med SBB om förvärv av dotterbolag som är ägare till delar av fastigheterna Olympia 14 och Stataren 2 i Höganäs.

K-Fastigheter har ingått avtal med SBB om förvärv av dotterbolag som är ägare till delar av fastigheterna Olympia 14 och Stataren 2 i Höganäs. K-Fastigheter planerar att bygga ca 130 hyreslägenheter i koncernens egenutvecklade koncepthus Punkthus och Lamellhus i Höganäs.

K-Fast Holding AB (”K-Fastigheter”) förvärvar delar av två fastigheter i Höganäs samt avyttrar fastigheter i Kristianstad och Hässleholm genom en samlad bolagstransaktion med SBB. Transaktionen innebär att K-Fastigheter köper bolag som äger del av Olympia 14 respektive del av Stataren 2 med beräknat totalt underliggande fastighetsvärde om ca 50,8 mkr. K-Fastigheter har samtidigt avtalat om försäljning av dotterbolag som är ägare av fastigheter i Hässleholm och Kristianstad på vilka det finns befintliga samhällsfastigheter (ett LSS-boende och två förskolor), fastigheterna är värderade till 50,8 mkr.

”Vi är glada över att genom denna affär kunna fortsätta arbeta enligt vår affärsmodell med att projektutveckla, bygga och förvalta våra koncepthus. SBB är mycket skickliga inom samhällsfastigheter, vilket känns bra med tanke på att de fastigheter vi byter bort, innefattar ett LSS-boende och två förskolor. Tillsammans med SBB kan vi driva detaljplan i Höganäs för nya bostäder som passar oss perfekt, vilka blir ett bra komplement till våra befintliga hyreslägenheter i Höganäs,” säger Magnus Persson, affärsutvecklingschef på K-Fastigheter.

Beräknad bruttoarea (BTA) uppgår till ca 14 500 kvadratmeter med möjlighet att bygga ca 130 hyresrätter. Förväntat årligt hyresvärde uppgår till ca 18,1 mkr. Tillträde sker efter att detaljplan vunnit laga kraft och övriga villkor uppfyllts.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se