K-Fastigheter bygger fler hyresrätter i Nyköping – Med denna affär kan vi fortsätta att vara med i utvecklingen av Nyköping och området Oppeby, där vi just nu håller på att uppföra 100 hyreslägenheter, säger Magnus Persson, affärsutvecklingschef, K-Fastigheter.

K-Fastigheter bygger fler hyresrätter i Nyköping

Transaktion

1 oktober 2021

K-Fastigheter ska bygga omkring 60 ytterligare hyresrätter i området Oppeby i Nyköping.

K-Fast Kilen AB, ett dotterbolag till K-Fastigheter Holding AB har ingått avtal med Kilen 159 Strängnäs AB om förvärv av fastigheten Oppeby gård 1:9 i Nyköpings kommun.

Fastigheten har erhållit lagakraftvunnen detaljplan, vilken möjliggör byggnation om cirka 4 100 kvadratmeter bruttoarea (BTA) ovan mark.

K-Fastigheter avser att bygga omkring 60 hyresrättslägenheter i sitt koncepthus Lamellhus.

– Med denna affär kan vi fortsätta att vara med i utvecklingen av Nyköping och området Oppeby, där vi just nu håller på att uppföra 100 hyreslägenheter med inflyttning under första halvåret 2022. Det är dessutom glädjande att kunna göra vår första affär i det gemensamt ägda bolaget K-Fast Kilen AB, som vi äger tillsammans med Kilenkrysset AB, säger Magnus Persson, affärsutvecklingschef, K-Fastigheter.

Förvärvet sker genom en bolagstransaktion och underliggande fastighetsvärde uppgår till cirka 12 miljoner kronor. K-Fastigheter har tillträtt aktierna. Byggnation bedöms preliminärt inledas under första halvåret 2022 och stå färdig andra halvåret 2023.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se