K-Fast köper utvecklingsfastighet i Helsingborg

K-Fast köper utvecklingsfastighet i Helsingborg

Bostäder

27 mars 2020

K-Fast har förvärvat en utvecklingsfastighet om cirka 66 600 kvadratmeter i området Långeberga i Östra Ramlösa,

Detta är öster om Helsingborgs centrala delar. På tomten avser bolaget att bygga sina koncepthus för hyresbostäder.

K-Fast är en aktiv och engagerad fastighetsägare som erbjuder attraktiva bostäder i sydvästra Sverige, har förvärvat aktierna i Elliot Fastigheter AB, ägare till fastigheten Helsingborg Långeberga 4:6. Säljare är NHD Invest AB och preliminär köpeskilling uppgår till 60 mkr, baserad på 1 500 kr per kvadratmeter bruttototalarea (BTA) byggrätt, och villkorad av lagakraftvunnen detaljplan.

”Fastigheten är med i kommunens översiktsplan och vi får tillgång till ett område som kommer att bli mycket attraktivt med god tillgång till såväl naturområden som större vägar. I planen finns även en järnvägsstation längs Skånebanan mellan Helsingborg och Hässleholm”, säger Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB.

K-Fastigheter kommer att ansöka om detaljplan med målsättning om att nå en bruttototalarea mellan 40 000 och 60 000 kvadratmeter och upp till 650 bostäder. Transaktionen finansieras genom befintlig kassa och K-Fastigheter tillträder efter att detaljplanen vunnit laga kraft.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se