K-Fast köper projekt med stadsradhus i Åhus – K-Fastigheter har köpt 19 av stadsradhusen i nya området Trädstaden i Åhus. De kommer att erbjudas som hyresrätter med teknisk standard i linje med våra koncepthus, säger affärsutvecklingschef Magnus Persson,.

K-Fast köper projekt med stadsradhus i Åhus

Transaktion

28 september 2021

K-Fastigheter köper 19 stadsradhus som ska byggas i det nya området Trädstaden i norra Åhus.

K-Fast Holding AB har ingått avtal med NCC Sverige AB om förvärv av 19 stadsradhus som kommer att byggas av NCC.

Total uthyrningsbar area uppgår till cirka 2 200 kvadratmeter bruttoarea och bedömt årligt hyresvärde uppgår till cirka 3,4 miljoner kronor.

– NCC ska bygga totalt 40 stadsradhus i kvarteret Getramsen i norra Åhus. Samtliga hus är inbäddade i tallskog och fina rekrationsområden, vilket inspirerat till projektnamnet Trädstaden. K-Fastigheter har köpt 19 av stadsradhusen, vilka kommer att erbjudas som hyresrätter med teknisk standard i linje med våra koncepthus. Övriga stadsradhus blir bostadsrätter, vilka utvecklas av Lernacken Fastigheter, säger Magnus Persson, affärsutvecklingschef på K-Fastigheter.

Total investering inkluderat entreprenad uppgår till cirka 53 miljoner kromor, med ett förväntat framtida marknadsvärde om cirka 76 miljoner kronor.

Förvärvet sker genom en bolagstransaktion. Projektet bedöms stå färdigt före utgången av fjärde kvartalet 2022.

K-Fastigheter har idag 58 färdigställda hyreslägenheter i kvarteret Tätörten, även det i norra Åhus.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se