K-Fast köper för 259 miljoner av  Kungsleden – Detta blir ett betydande projekt. Vi bedömer att investeringen blir cirka 975 miljoner kronor och att marknadsvärdet vid färdigställande uppgår till 1 350 miljoner kronor, säger K-fasts VD Jacob Karlsson.

K-Fast köper för 259 miljoner av Kungsleden

Transaktion

22 april 2021

K-Fast köper bostadsbyggrätter i Järfälla för 259 miljoner kronor av Kungsleden.

K-Fast Holding AB har ingått avtal med Kungsleden om förvärv av fastigheten Järfälla Veddesta 2:65.

Affären sker genom bolagsöverlåtelse och är villkorad av att detaljplanen vinner laga kraft senast den 31 december 2025.

K-Fastigheter planerar att bygga upp till cirka 400 hyresrätter på fastigheten.

Priset uppgår till 8 000 kronor per kvadratmeter BTA, vilket motsvarar 259 miljoner kronor  med en förväntad bruttoarea (BTA) om 32 000 kvadratmeter.

Värt 1,3 miljarder vid färdigställande

– Detta blir ett betydande projekt för K-Fastigheter i Stockholmsområdet. Vi bedömer att investeringen blir cirka 975 miljoner kronor och att marknadsvärdet vid färdigställande uppgår till 1 350 miljoner kronor, säger Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB.

– Vi ser fram emot att arbeta med vårt projekt i Barkarbystaden, ett stort område där upp till 50 000 nya invånare ska skapa sina hem. Lägenheterna i våra egenutvecklade Lamellhus kommer att byggas i ett attraktivt område med närhet till såväl kommunikation som natur, handel och service, säger Åsa Fredin, affärsområdeschef för K-Fastigheter Projektutveckling.

400 lägenheter i sikte

Säljaren ska driva arbetet med detaljplanen och K-Fasi har målet att bygga 400 lägenheter i två etapper, den första med start under 2022 och den andra med start året därpå.

K-fast genomför transaktionen finansieras genom befintlig kassa. Christian Karlsson, Advokatfirman VICI, har agerat rådgivare till köparna och rådgivare till på säljarsidan har varit Brick Advokat.

Den positiva resultateffekten för Kungsleden beräknas vid frånträde uppgå till 114 miljoner kronor.

– Vi fortsätter att realisera den fina byggrättspotential som vi har i vår fastighetsportfölj och ser fram emot att följa K-Fastigheters arbete med att utveckla detta expansiva område i Stockholm. För närvarande har Kungsleden drygt 280 000 kvm bostadsbyggrätter under framtagande som vi avser att avyttra i takt med att de närmar sig färdigställande” säger Ylva Sarby Westman, vice VD och CFO på Kungsleden.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se