K-fast köper byggrätt i centrala Hässleholm – Vi ser fram emot att utveckla denna fastighet och göra Hässleholms centrum än mer attraktivt, säger Magnus Persson, affärsutvecklingschef, K-Fastigheter.

K-fast köper byggrätt i centrala Hässleholm

Transaktion

15 september 2021

K-Fastigheter har köpt två fastigheter i centrala Hässleholm. Fastigheterna har fått lagakraftvunnen detaljplan vilken möjliggör byggnation om 8 000 kvadratmeter bruttoarea.

K-Fast Holding AB har ingått avtal med Blocket Holding AB om förvärv av fastigheterna Hässleholm Rusthållaren 3 och 4.

Fastigheterna ligger i området Norra Station, där K-Fastigheter nyligen färdigställde sitt högsta punkthus med cirkaa 3 300 kvadratmeter bruttoarea fördelade på 38 lägenheter på tio våningar.

– Detta är en byggrätt med mycket bra läge i centrala Hässleholm och med lagakraftvunnen detaljplan. Området består av bostäder, kontor och butiker endast några minuters promenad från järnvägsstationen och stadens övriga utbud av kultur och service. Vi ser fram emot att utveckla denna fastighet och göra Hässleholms centrum än mer attraktivt, säger Magnus Persson, affärsutvecklingschef, K-Fastigheter.

Underliggande totalt fastighetsvärde uppgår till cirka 17 mkr. Förväntad bruttoarea (BTA) byggrätt ovan mark uppgår till 8 000 kvadratmeter samt ett underjordiskt garage.

Förvärvet sker genom en bolagstransaktion och byggnation bedöms preliminärt inledas under senare delen av 2022.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se