K-Fast köper byggrätt för 110 hyresrätter i Gävle – Läget på Alderholmen med närheten till både centrum och vattnet är fantastiskt och vi ser fram emot att få tillföra stadsdelen nya attraktiva hyresrätter, säger Magnus Persson, affärsutvecklingschef, K-Fastigheter.

K-Fast köper byggrätt för 110 hyresrätter i Gävle

Transaktion

1 december 2021

K-Fastigheter köper en byggrätt för 28,5 miljoner kronor i Gävle. Planen är att uppföra cirka 110 lägenheter på fastigheten.

K-Fast Holding AB har ingått avtal med Alderholmen 4:34 Aktiebolag om förvärv av fastigheten Alderholmen 4:34 i Gävle kommun.

Köpeskillingen uppgår till 28,5 mkr och årligt hyresvärde bedöms uppgå till ca 12,1 miljoner kronor efter färdigställande, vilket beräknas ske under 2024.

Det finns en lagakraftvunnen detaljplan och K-Fastigheter planerar att bygga cirka 110 lägenheter i koncernens egenutvecklade Lamellhus med start under 2022.

K-Fastigheter bedömer att bruttoarea uppgår till cirka 7 200 kvadratmeter. Fastigheten en stadsdel som innehåller såväl historik i form av gamla hamnmagasin och Gevalias kafferosteri som bostäder för framtiden.

– Detta förvärv kompletterar vår närvaro i Gävle på ett bra sätt. Läget på Alderholmen med närheten till både centrum och vattnet är fantastiskt och vi ser fram emot att få tillföra stadsdelen nya attraktiva hyresrätter, säger Magnus Persson, affärsutvecklingschef, K-Fastigheter.

Tillträde förväntas ske under första kvartalet 2022 efter uppfyllande av sedvanliga villkor. Byggnadsstart beräknas ske under 2022.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se