K-Fast expanderar på bomarknaden i Mälardalen Frida Gullstrand Advokatfirman Glimstedt, Fredrik Granlund Kilenkrysset, Magnus Persson K-Fastigheter, Jakob Karlsson K-Fastigheter, Jan Persson Kilenkrysset och Andreas Lenander Kilenkrysset i samband med signeringen.

K-Fast expanderar på bomarknaden i Mälardalen

Transaktion

13 december 2021

K-Fasts dotterbolag köper 35 750 kvadratmeter byggrätter för bostäder av Kilenkrysset.

K-Fast Kilen AB har förvärvat byggrätter med en total bruttoarea som uppgår till cirka 35 750 kvadratmeter för byggnation av hyresrätter samt parhus i Strängnäs.

K-Fast Kilen ägs till 51 procent av K-Fast Holding..

Säljare är Kilekrysset som äger 49 procent i K-Fast Kilen.

Det finns en lagakraftvunnen detaljplan och K-Fastigheter. Tillträde beräknas ske första kvartalet 2022. Byggnation av etapp 1 är beräknad att starta under 2022.

I köpet ingår Strängnäs 3:21 med flera fastigheter. Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om cirka 96,5 mkr.

Detaljplanen tillåter en bruttoarea (BTA) om ca 32 600 kvadratmeter för uppförande av cirka 350 hyresrätter enligt K-Fastigheters egenutvecklade koncepthus Lamellhus och Punkthus samt cirka 3 150 kvadratmeter för parhus.

– Det känns bra att i och med denna affär ta nästa steg i vårt samarbete med Kilenkrysset AB. Vi fortsätter att växa ytterligare i mälardalsregionen enligt vår plan och kan etablera oss på ett bra läge i en trevlig stad, säger Magnus Persson, affärsutvecklingschef på K-Fastigheter.

– Att få uppleva genomförandet av en detaljplan som denna känns extra glädjande då hela området ligger inom vår hemkommun Strängnäs. Detaljplanen möjliggör bebyggandet av en betydande mängd boenden för invånarna i Strängnäs Kommun. Att dessutom få göra detta tillsammans med K-fastigheter, i form utav vårt gemensamma bolag K-Fast Kilen AB ger alla förutsättningar för att detta kommer att bli en positiv och smidig etablering, säger Jan Persson, VD och ägare Kilenkrysset AB.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se