JV-bolaget säljer till sig själva
Foto: Riksbanken

JV-bolaget säljer till sig själva

Transaktion

3 oktober 2019

Söderport Holding AB, som ägs till lika delar av Nyfosa och Sagax, avyttrar 10 fastigheter till Nyfosa för 214 miljoner.

Fastigheterna är belägna i Filipstad, Kumla, Kungsör, Oskarshamn, Piteå och Sandviken och omfattar en sammanlagd uthyrningsbar area om 64 600 kvadratmeter. Hyresvärdet uppgår till 34 miljoner kronor.

Förvärven sker till externt bedömt marknadsvärde. Transaktionerna har en marginell påverkan på Sagax förvaltningsresultat och finansiella ställning.

Överlåtelserna sker i bolagsform. Frånträde har skett under det fjärde kvartalet 2019.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se