Juul Frost arkitekter öppnar kontor i Sverige JFA Sverige 1 Örebro Universitetsplats, BIld: JFA Studio

Juul Frost arkitekter öppnar kontor i Sverige

Arkitektur

3 juli 2012

Danska Juul Frost öppnar kontor, JFA Studio, i Malmö. Målet är att stärka kontorets närvaro i Sverige där företaget i dagsläget har uppdrag inom 90 000 kvm inom campusutveckling, planering, stadsutveckling och byggprojekt.

JUUL | FROST Arkitekter JFA Studio i Malmö. JFA Studio ligger i Media Evolution City, Malmös nya mötesplats för mediabranschen, utvecklat och projekterat av JUUL | FROST Arkitekter. Kontoret flyttar därmed in i sitt eget hus.

Arkitektföretaget har haft ett löpande engagement som i Sverige. För närvarande ansvarar kontoret för bland annat två universitetsbyggnader på Lunds Universitet, i kölvattnet av förstapriset för omvandlingen av kvarteret Paradis som ligger i universitetets gamla delar. Vinnarprojektet för Universitetsplatsen på Örebro Universitet har lett till tre byggprojekt i form av en ny byggnad för Handelshögskolan med en aula för 700 personer, Örebro Science Park, en 15-våningars inkubatorbyggnad och 100 student- och forskarbostäder.

På bostadssidan uppförs de första S | M | L konceptbostäderna i Sportsbyn i stadsdelen Hyllie i Malmö, där 400 bostäder ska byggas fördelade på tre etapper, medan Örebro får 100 nya S | M | L ungdomsbostäder. Därtill kommer ett 10 000 m² stort bostadsprojekt i kvarteret Nils vid den norra infartsvägen till Malmö samt ca 200 bostäder i Oxie utanför Malmö. Totalt sett står kontoret inför att realisera byggnation på över 90 000 m² i Sverige.

Skribent


Källa:

Pressmedelande Juul Frost

För övrig information, kontakta: 

Helle Juul, Tel: +45 32 95 95 78

Flemming Frost, Tel: + 45 32 95 95 78