Justitieministern utreder uthyrning i andrahand

Justitieministern utreder uthyrning i andrahand

Bostäder

8 februari 2017

Morgan Johansson vill stoppa andrahandsuthyrningen. Något som välkomnas av branschen: - Det är mycket glädjande att justitieministern tillsätter en utredning, säger Stefan Ränk, koncernchef, Einar Mattsson.

 

Justitieminister Morgan Johansson gav under förra veckan i uppdrag till Jan Josefson, hovrättsråd i Göta Hovrätt, att överväga och föreslå åtgärder som motverkar olaglig handel med hyresrätter. Utredaren ska också titta närmare på problem kopplade till oskäliga hyror vid uthyrning i andra hand och annat utnyttjande av utsatta bostadssökandes situation.

Regeringen menar att hyresrätten är betydelsefull för rörligheten på arbetsmarknaden och därmed också för den svenska ekonomin. På senare år har olaglig handel med hyreskontrakt blivit ett allt vanligare problem och mycket tyder på att verksamheten har kopplingar till organiserad brottslig­het. Det här gör att hyresmarknaden fungerar dåligt.

- Den olagliga handeln med hyresrätter gör att möjligheterna att få en hyreslägen­het minskar. Det drabbar personer som vill etablera sig på bostads­marknaden särskilt hårt. De här vill vi komma till rätta med, menar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Einar Mattsson som är en av landets ledande fastgihetsägare på både bostadsrätts- och hyrsmarkanden ser positivt på justitieministerns utredning:

- Det är mycket glädjande att justitieministern tillsätter en utredning som ska föreslå åtgärder för att komma till rätta med den olagliga handeln med hyresrätter, säger Stefan Ränk, koncernchef, Einar Mattsson, i en kommentar till Justitiedepartementets tillsättning av en särskild utredare.

Bolaget menar att handeln med hyresrätter har utvecklats till att vara ett obehagligt inslag på den svenska bostadsmarknaden. samt att den leder till en ökande misstro mellan fastighetsägare och hyresgäst. Den orsakar också betydande arbetsmiljöproblem för bolagets medarbetare. “Stora värden står på spel när villkoren för ett byte eller en andrahandsuthyrning rättmätigt ifrågasätts.Tonläget som då uppstår blir ofta hårt. De lagar och regler en fastighetsägare idag har att följa är ett betydande hinder för att utveckla hyresrätten och möta kundernas behov.” skriver Einar Mattsson i ett pressmeddelande.

- Den olagliga andrahandsuthyrningen, handeln med hyreskontrakt, är det tydligaste symptomet på att vi inte har en fungerande prissättning på hyresbostadsmarknaden idag. Ur ett ekonomiskt perspektiv styrs resurser till fel mottagare. Medel som skulle kunna investeras i fastigheten eller till att bygga nya fastigheter, går istället i stor utsträckning till organiserad brottslighet, avslutar Stefan Ränk.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se