Justerar upp substansvärdet med 88 procent Train Alliance Sweden AB justerar upp substansvärdet med 88 procent. Det sker efter ny värdering av bolagets markområden i Sigtuna i anslutning till logistikområdet Rosersberg.

Justerar upp substansvärdet med 88 procent

Ekonomi

10 mars 2022

Train Alliances, med Kilekrysset som största ägare, justerar upp substansvärde med hela 88 procent. Detta efter en ny värdering av bolagets markrområden.

Train Alliance Sweden AB ökar sin beräkning av bolagets justerade substansvärde till 128 kronor per aktie från tidigare 68 kronor per aktie, en ökning med 88 procent.

Ökningen sker efter att Svefa som oberoende fastighetsvärderare gjort en värdering av bolagets markområde i Sigtuna kommun där en ny detaljplan vann laga kraft i början av 2022.

Train Alliance har tidigare meddelat att värderingen kommer att få en icke obetydlig påverkan på det justerade substansvärdet som redovisas som nyckeltal i bolagets delårsrapporter.

Det justerade substansvärdet beräknas som eget kapital justerat för övervärde i marktillgångar, dividerat med antal utestående aktier.

Train Alliances expansion i Sigtuna-området möjliggör kraftigt utökade järnvägstransporter till Sigtuna och det heta logistikområdet Rosersberg. Här äger Kilenkrysset och ROC, som ägs gemensamt av Kilenkrysset och Bockasjö, flera stora logistikfastigheter.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se