Jätteaffär om 92 miljarder äntligen klar
– Vi är glada över att få berätta om förvärvet vi gör i fem attraktiva europeiska städer, som alla har en kulturell historia, stark ekonomisk tillväxt och passionerade invånare med engagemang för både stad och samhället i stort, säger Heimstadens VD Patrik Hall.

Jätteaffär om 92 miljarder äntligen klar

Transaktion

27 september 2021

Nu är det klart: Akelius säljer sin svenska, danska och tyska fastighetsportfölj med 28 766 lägenheter till Heimstaden för 92 miljarder kronor.

Heimstaden summerara megaaffären på följande vis:

•Heimstadens dotterbolag, Heimstaden Bostad, förvärvar 599 fastigheter med 28 776 hyresrätter i Berlin (14 050), Hamburg (3 592), Stockholm (5 934), Malmö (4 107) och Köpenhamn (1 093).  

•Transaktionsvärdet uppgår till 92,5 miljarder kronor (EUR 9,1 mdkr) och hyresvärdet uppgår till 2,8 miljarder kronor.

•Heimstaden Bostad kommer att genomföra en emission om 24,8 miljarder kronor, varav Heimstaden AB kommer att teckna minimum 8,5 miljarder.

•Portföljens storlek och geografiska fördelning medför positiva synergier och operativa skalfördelar.  

•Transaktionen förväntas slutföras tidigt december 2021, efter konkurrensmyndigheternas godkännande.  

"Ska växa till 50 000 lägenheter igen"

Akelius VD Ralf Spann, kommenterar affären på följande vis:

– Det tog 27 år i Sverige och 15 år i Tyskland av hårt arbete att skapa fastighetsportföljen. Tack till att personal som byggt och förvaltat denna portfölj med enastående kvalitet, låg risk och stor långsiktig potential. Ni ska känna er stolta.

Akelius skriver i sitt pressmeddelande att bolagets målsättning är att växa till 50 000 lägenheter igen.

"Volym leder till förbättringar"

Heimstadens VD Patrik Hall är mycket positiv till affären:

– Vi är glada över att få berätta om förvärvet vi gör i fem attraktiva europeiska städer, som alla har en kulturell historia, stark ekonomisk tillväxt och passionerade invånare med engagemang för både stad och samhället i stort.

– Volym leder till förbättringar i hela värdekedjan och möjliggör effektivare förvaltning, bättre kundupplevelse och större påverkan på samhälls- och klimatutmaningarna genom investeringar i hållbara åtgärder och lösningar.

Senaste åren har Heimstaden Bostad framgångsrikt integrerat fastigheter och organisationer på nya och befintliga marknader genom stora förvärv i Danmark, Nederländerna, Tjeckien och Tyskland.

– Som hållbart och värderingsstyrt bolag är våra kunder och visionen om Friendly Homes hjärtat i tillväxtstrategin, och tillsammans med nya kunder och kollegor kommer vi bidra till omtänksamma boende och trivsamma områden i Hamburg, Berlin, Stockholm, Malmö och Köpenhamn, säger Patrik Hall.

Uthyrning om 98 procent

Portföljen omfattar alltså 599 fastigheter och 28 776 hyresrätter i Sverige, Danmark och Tyskland där Heimstaden redan idag har en fullt integrerad värdekedja med lokal förvaltning.

Portföljen kompletterar Heimstaden Bostads långsiktiga, värdefokuserade perspektiv. Portföljen har en uthyrning om ca 98% och mer än 99% av hyresintäkterna kommer från reglerade hyresrätter.

Tyska delen av portföljen:

Den tyska portföljen omfattar 17 642 reglerade hyresrätter, ca. 66 000 kvm kommersiellt utrymme och 1 859 parkeringsplatser.

Förra året etablerade Heimstaden egen förvaltning i Berlin med kapacitet att hantera en storskalig fastighetsportfölj.

Den här affären är Heimstaden Bostads första investering i Hamburg, en stad med gynnsam demografi, positiv ekonomisk utveckling och en stark modell för samarbete mellan politik, samhälle och privata bostadsfastighetsbolag.

Svenska delen av portföljen:

Den svenska portföljen omfattar 10 041 reglerade hyresrätter, ca 118 000 kvm kommersiellt utrymme och 7 050 parkeringsplatser.

Sverige är Heimstaden Bostads ursprungsmarknad och bolagets operativa erfarenhet möjliggör en effektiv integrering av nya kollegor och fastigheter i Stockholm och Malmö.

Danska delen av portföljen:

Danmark Den danska portföljen omfattar 1039 hyresrätter, varav 90% är reglerade, ca 6 000 kvm kommersiellt utrymme och 205 parkeringsplatser.

Det geografiska läget möjliggör en effektiv integrering med Heimstaden Bostads lokala verksamhet.

– Vi stärker närvaron på marknader där vi redan har god kunskap och erfarenhet, marknader som delar viktiga attribut såsom obalans i tillgång och efterfrågan, gynnsamma demografiska trender och växande ekonomier. Vi är särskilt glada över att kunna växa och expandera i Tyskland, den största och mest mogna bostadsmarknaden i Europa, med etableringen i Hamburg som ett viktigt tillskott, säger Christian Fladeland, investeringschef på Heimstaden.

Huvudägare miljardinvesterar

Finansiering Heimstaden Bostad finansierar transaktionen med befintlig kassa, 24,8 miljarder kronori nytt kapital och 65,7 miljarder kronor bryggfinansiering med en löptid på två år.

Heimstaden Bostad kommer, i linje med sin finansiella policy, att bibehålla en belåningsgrad om 44%-55%.

Heimstaden AB är majoritetsägare och förvaltare av Heimstaden Bostad, som man äger tillsammans med de institutionella investerarna Alecta, Folksamgruppen, svenska Pensionsmyndigheten samt Ericsson och Sandviks pensionsstiftelse.

Heimstaden Bostad kommer att genomföra en emmison om 24,8 miljarder kronor, varav Heimstaden AB kommer att teckna 8,5 miljarder, KPA Pension (del av Folksamgruppen) 8 miljarder, Alecta 7,1 miljarder och Pensionsmyndigheten 1,25 miljarder

– Förvärvet kommer att stärka KPA:s tillgångsportfölj samt ha en betydelsefull inverkan på Heimstaden Bostad och bidra till att deras plattform och verksamheten stärks ytterligare. Som långsiktig aktieägare är vi glada över att utöka investeringen i Heimstaden Bostad och stödja bolagets hållbara tillväxt och fortsatta utveckling, säger Camilla Larsson VD KPA Pension.

Heimstadens kapitalinvestering kommer i huvudsak att finansieras med befintlig kassa. I tillägg har bolaget ingått avtal om bryggfinansiering upp till 7 miljarder.

CBRE, Linklaters Advokatbyrå, Accura Lawfirm, Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Pangea Property Partners och PWC var rådgivare till Akelius i affären.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se