Jättarna stödjer köpet av Hemfosa Ilija Batljan, grundare och vd för SBB. Foto: SBB

Jättarna stödjer köpet av Hemfosa

Transaktion

5 december 2019

Länsförsäkringar Fastighetsfond och ICA-handlarnas Förbund stödjer SBBs offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa.

Den 15 november 2019 offentliggjorde Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa Fastigheter AB. Länsförsäkringar Fastighetsfond och ICA-handlarnas Förbund, vilka innehar 5,9 respektive 1,7 procent av rösterna i Hemfosa, meddelar idag att de stödjer Erbjudandet och därmed SBBs ambition att bygga upp det största bolaget inom social infrastruktur med samhällsfastigheter i Norden.

Länsförsäkringar Fastighetsfond (10 015 257 stamaktier) och ICA-handlarnas Förbund (2 900 000 stamaktier), representerande sammanlagt 7,2 procent av aktierna och 7,6 procent av rösterna i Hemfosa, har meddelat att deras bedömning är att budet är attraktivt och att de avser att acceptera Erbjudandet, men har varken genom avtal eller på annat sätt förbundit sig att acceptera Erbjudandet.

- Vi välkomnar att Länsförsäkringar Fastighetsfond och ICA-handlarnas Förbund, som långsiktiga institutionella ägare, väljer att stödja budet, säger Ilija Batljan, grundare och vd för SBB.

ICA-handlarnas Förbund är sen tidigare aktieägare i SBB och äger cirka 0,3 procent av aktierna och 0,1 procent av rösterna. Genom att acceptera budet kommer de att utöka sitt engagemang som långsiktig institutionell ägare i SBB med en exponering mot samhällsfastigheter i Norden.

- Vi stödjer budet och ser det som positivt för fastighetssverige att det skapas ett större noterat bolag med hög exponering mot lågrisktillgångar som samhällsfastigheter utgör, säger Peter Norhammar på Länsförsäkringar Fastighetsfond.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se