Jättarna börsnoterar sitt nya bostadsbolag

Jättarna börsnoterar sitt nya bostadsbolag

Stadsutveckling

26 oktober 2020

SBB, Fastator, Phoenix Insurance Group Ltd och Amasten blir största aktieägare i ett nytt börsnoterat studentbostadsbolag då Studentbostäder i Sverige går samman med börsnoterade Prime Living.

Samgåendet sker genom att Prime Living förvärvar samtliga aktier i SBS med vederlag i form av nyemitterade aktier. Genom samgåendet kommer aktieägarna i SBS tillsammans äga cirka två tredjedelar av det sammanslagna bolaget.

Det sammanslagna bolaget föreslås byta namn till Studentbostäder i Sverige AB och styrelsen föreslås utgöras av styrelseordförande Björn Rosengren och styrelseledamöterna Karin Krook, Rosel Ragnarsson och Sven-Göran Svensson. De största aktieägarna i det sammanslagna bolaget är vidare överens om att utse en valberedning bestående av Ilija Batljan (VD SBB), Joachim Kuylenstierna (VD Fastator), Bengt Kjell (styrelseordförande Amasten) och Björn Rosengren (föreslagen styrelseordförande).

Vidare har de större aktieägarna i SBS åtagit sig att garantera totalt 150 Mkr i en nyemission som genomförs efter att samgåendet slutförts. Genom en sådan nyemission möjliggörs för det sammanslagna bolaget att slutföra pågående projekt, vidta åtgärder för ökad uthyrning, genomföra förvärv och påbörja produktion av planerade studentlägenheter i Spånga.

Det sammanslagna bolaget kommer att ha en fastighetsportfölj med över 4 000 studentbostäder och ett fastighetsvärde om 3,4 Mdkr. Därutöver kommer det sammanslagna bolaget ha en projektportfölj med cirka 2 000 studentbostäder, exempelvis i Spånga, Karlstad, Lund och Växjö.

Fastator kommer att äga 19,9% av aktierna i det sammanslagna bolaget.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se