J+S Projektutveckling utvecklar nya Skåne-bostäder Foto: PIxabay

J+S Projektutveckling utvecklar nya Skåne-bostäder

Bostäder

12 september 2019

Jeppsson+Samuelsson Projektutveckling har fått en markanvisning tilldelad för utveckling av bostäder i Vikhem, Staffanstorps kommun.

otalt omfattar projektet 28 bostäder, både radhus och lägenheter, med en attraktiv arkitektur. Projektförslaget är utvecklat tillsammans med de danska arkitekterna JJW Arkitekter och projektet planeras att säljstartas under våren 2020.

Detta är J+S Projektutvecklings första bostadsprojekt som utvecklas i egen regi.

J+S Projektutveckling har varit verksamma sedan 2016 och ägs och drivs av Claes Jeppsson och Håkan Samuelsson som tillsammans har lång och bred erfarenhet av bygg- och fastighetsbranschen från såväl privat som offentlig verksamhet och med speciellt fokus på stads- och bostadsutveckling. Som fristående projektutvecklare arbetar J+S Projektutveckling alltid med kundernas och projektets bästa i fokus. Projektet i Vikhem är J+S Projektutvecklings första projekt som utvecklas i egen regi och kommer att genomföras som bostadsrätt. Målsättningen är att säljstarta under våren 2020.

För J+S Projektutveckling pågår även andra uppdrag. Tvåhundra bostadsrätter i Limhamn för ELF Development, stadsutveckling av Västerbro genom Hifab för Lunds kommun, stadsutveckling i Berga för Castellum i Helsingborg och stadsutveckling av stationsområdet för Jernhusen i Ängelholm.

– Vi är stolta över att ha fått förtroendet av Staffanstorps kommun att utveckla den viktiga fastigheten mitt i Vikhem, precis vid torget. Vi ser fram emot att, tillsammans med våra danska arkitekter JJW Arkitekter, skapa ett profilprojekt i Vikhem, som sticker ut både med sin utformning och eleganta skifferfasader. Vi planerar för attraktiva lägenheter med fina balkonger i rätt väderstreck och effektiva radhus med lagom stor trädgård. Förutom bra bostäder kommer det också att finnas plats för mindre verksamheter precis i anslutning till torget. Vår ambition är att skapa mer bra livskvalitet för alla som vill bo i Staffanstorp.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se