Järntorgets VD till ALM:s ledningsgrupp Fredrik Arpe blir ny affärsområdeschef för förvaltning och utses samtidigt till vice VD och kommer ingå i ALM Equitys ledningsgrupp.

Järntorgets VD till ALM:s ledningsgrupp

Personnytt

20 augusti 2021

ALM Equity utser Järntorgets VD Fredrik Arpe till ny affärsområdeschef, vice VD och medlem i ledningsgruppen.

Fredrik Arpe har antagit uppdraget som affärsområdeschef för affärsområde förvaltning och utses alltså samtidigt till vice VD och kommer ingå i ALM Equitys ledningsgrupp.

Fredrik är idag VD för Järntorget som förvärvades av ALM Equity i juni 2021.

– Det är glädjande att Fredrik Arpe tagit på sig uppdraget att bygga upp en ny förvaltningsaffär där det finns potential att i egen regi eller tillsammans med investerare skapa en ny portfölj av upp till 6 000 bostäder från de befintliga byggrätterna som finns i Affärsområde Projektutveckling. Fredrik kommer även att bistå i arbetet med att integrera Järntorgets medarbetare in i ALMs affärsområden samt jobba med övergripande strategiska frågor, säger Joakim Alm, VD på ALM Equity AB.

Den utökade ledningsgruppen i ALM Equity kommer utöver Fredrik Arpe att bestå av Joakim Alm VD, John Sjölund CFO och Carolina Karlström Business Controller.

Utökningen av ledningsgruppen sker från och med 1 september 2021.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se