Järntorget får anvisning om 100 bostäder i Skarpnäck Järntorget. får en anvisning om cirka 100 hyresrätter på Skarpnäcks sportfält.

Järntorget får anvisning om 100 bostäder i Skarpnäck

Bostäder

20 december 2021

ALM Equitys dotterbolag Järntorget tilldelas markanvisning i Skarpnäck, Stockholm.

Vid exploateringsnämndens senaste sammanträde fattades beslut om att anvisa mark för cirka 100 hyresrätter på Skarpnäcks sportfält till Järntorget.

Skarpnäcks sportfält ingår i Stockholm Stads utvecklingsprogram för Bagarmossen och Skarpnäck, som omfattar upp till 3 500 bostäder samt bättre service, kollektivtrafik och fler platser för rekreation. På Skarpnäcks sportfält planeras det för totalt cirka 350 lägenheter i flerbostadshus samt en ny kombinerad sim- och idrottshall.

– Vi är glada över det förtroende vi har fått och ser fram emot att delta i utvecklingen av Skarpnäcks sportfält. Att dessutom vara den första aktör som tilldelas en markanvisning i området ger oss en fin möjlighet att vara med och bidra med erfarenheter och synpunkter på den struktur som arbetas fram tillsammans med Stockholm Stad, säger Louise Eklund, Affärsområdeschef Projektutveckling.

Järntorget ingår i ALM Equity-koncernens affärsområde Projektutveckling tillsammans med ALM Bostad, Småa och Abacus. Sedan tidigare har affärsområdet en markanvisning längs Bergholmsbacken, som ingår i samma utvecklingsområde.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se