Järngrinden förvärvar åtta fastigheter i Mölnlycke

Järngrinden förvärvar åtta fastigheter i Mölnlycke

Transaktion

22 september 2022

Järngrinden utökar sitt fastighetsbestånd genom förvärv av åtta fastigheter i Mölnlycke, Härryda kommun. Säljare är lokala fastighetsägaren Peter Kollberg genom sitt bolag Mölnlycke Fastighets AB.  

Fastigheterna Hönekulla 1:509, Hönekulla 1:468, Hönekulla 1:463, Hönekulla 1:462, Hönekulla 1:469, Hönekulla 1:430, Hönekulla 1:599 och Bråta 2:19 är centralt belägna i Mölnlycke och utgörs huvudsakligen av industri-, lager- och handelsfastigheter med god utvecklingspotential.

Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 260 Mkr före avdrag för latent skatt och den uthyrningsbara arean är ca 18 600 m2. Det årliga hyresvärdet uppgår till ca 20,6 Mkr.  

Järngrinden tillträder fastigheterna 28 oktober. Newsec har varit säljarens rådgivare under försäljningsprocessen.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se