John Mattson köper bostadsbestånd Foto: John Matsson

John Mattson köper bostadsbestånd

Transaktion

12 juli 2018

Bolaget investerar i 480 lägenheter och samtidigt får John Mattson en ny stor delägare i och med affären.

 

John Mattson Fastighetsföretagen AB förvärvar ett fastighetsbestånd med 480 lägenheter i Käppala från Tagehus Holding AB som genom affären blir delägare i John Mattson. Johan Ljungberg, huvudägare i Tagehus, blir också ny styrelseledamot i John Mattson.

Genom affären utökar John Mattson sitt fastighetsbestånd till cirka 2 200 lägenheter på Lidingö och den totala uthyrbara arean ökar med 30 000 kvadratmeter till totalt cirka 150 000 kvadratmeter. De förvärvade fastigheterna är belägna i Käppala på den södra delen av Lidingö, ett område med fint läge nära natur och vatten och med stor utvecklingspotential.

John Mattson planerar att uppgradera fastighetsbeståndet enligt motsvarande modell som framgångsrikt har tillämpats i Larsberg.

– Sedan mitten av 1960-talet har vi förvaltat och utvecklat Larsberg med högt ställda kvalitetskrav på vår verksamhet och vi ser fram emot att utveckla Käppala vidare utifrån samma grundvärderingar. Hyresgästernas delaktighet och känsla av trivsel och trygghet har alltid varit mycket viktigt för bolaget, säger Siv Malmgren, vd John Mattson.

– Vi välkomnar Johan Ljungberg i styrelsen som med sin gedigna erfarenhet av fastighetsbranschen stärker oss ytterligare, säger Siv Malmgren.

Fastigheterna i Käppala har många likheter med John Mattsons bestånd i Larsberg och Baggeby med sina välhållna 1950- och 60-talsbyggnader.

– Det är med stort förtroende för John Mattson vi genomför den här affären. John Mattson är ett företag som liksom vi har en lång historik och stark värdegrund med gedigen erfarenhet av förvaltning och utveckling, vilket kommer till stor nytta för Käppalaområdet, säger Johan Ljungberg, huvudägare i Tagehus.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se