Previous Next

John Mattson köper anrika SLG-huset i Finnboda

Transaktion

9 april 2021

John Mattson köper det klassiska SLG-huset vid Finnboda kaj i Nacka. Fastigheten är del av ett kulturhistoriskt riksintresse men gällande beslut ger rätt till omvandling till bostäder.

 

John Mattson har tecknat avtal om att förvärva fastigheten Sicklaön 37:46 i Nacka, eller SLG-huset, av SLG International.

Förvärvet är John Mattsons första i Nacka kommun, och en del i bolagets strategi att expandera i nya delar av Storstockholm.

SLG-huset är beläget vid kajkanten i Finnboda, Nacka och har en uthyrningsbar area om 1 400 kvadratmeter. Idag är lokalerna uthyrda som kontor, men enligt tidigare beslut av Nacka kommun, får byggnaden omvandlas till bostäder.

Den förvärvade fastigheten har även en byggrätt bakom SLG-huset där John Mattson planerar att utveckla bostäder.

Expansivt område

I anslutning till Finnboda ligger Henriksdal, ett av Nackas utvecklingsområden. Här planeras för upp till 1 900 nya bostäder samt övriga verksamheter.

Totalt inom visionen för Nacka kommun är målet att 14 000 nya bostäder och 10 000 arbetsplatser ska stå klara 2030.

Nacka blir en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken då tre nya tunnelbanestationer kommer att byggas i Sickla, Järla och Nacka Forum i samband med den stora tunnelbaneutbyggnad som pågår i Stockholm.

– Det är roligt att vi nu även har etablerat oss i Nacka, en kommun där vi gärna vill fortsätta att växa, säger Siv Malmgren, VD på John Mattson.

Riksintresse för kulturmiljövård

Det hus som idag finns på fastigheten byggdes då varven hade en expansiv period efter första världskrigets orosår. Huset användes ursprungligen som affärs- och ritkontor för anrika Finnboda Varfs AB.

Området där fastigheten ingår är en del av riksintresset för kulturmiljövården.

– Vi ser mycket fram emot att utveckla den här fina och historiska platsen i enlighet med våra strategier och att samarbeta med Nacka kommun, kommenterar Daniel Fornbrandt, affärsutvecklingschef på John Mattson.

John Mattson tillträder fastigheten i Finnboda den 29 april 2021. Säljare är SLG international AB.

Av Jörgen Hallström

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se