Joachim Kuylenstierna: ”Offentliga Hus mest undervärderat på börsen”

Joachim Kuylenstierna: ”Offentliga Hus mest undervärderat på börsen”

Ekonomi

5 november 2020

Idag släppte Fastators och dess innehavsbolag Offentliga Hus kvartalsrapporter. Resultatet för Fastator sjönk med 33 MSEK jämfört med samma period förra året. Men Offentliga hus redovisade ett urstarkt kvartal med ett ökat driftnetto på 66 procent jämfört med samma period 2019. Fastators VD Joachim Kuylenstierna menar i en intervju med World in Property att Offentliga Hus är den mest undervärderade aktien på Stockholmsbörsen och siktar nu på ytterligare framgångsrika bolagsbyggen.

– Jag är nöjd med resultatet i Fastator och inte minst med vårt fokus på noteringen av Offentliga Hus – och det mycket starka resultat detta bolag nu visar, säger Joachim Kuylenstierna.

Han tycker att utvecklingsarbetet med och notering av Offentliga Hus visar hur Fastators affärsidé fungerar och styrkan i den. Och att detta sätter ribban för utvecklingsarbetet med hur man nu bygger sina övriga bolag.

– Man får inte glömma att det saknas flera viktiga bitar gällande Offentliga Hus i rapporten för tredje kvartalet: fastighetstillgångar på 20 miljarder kronor, 30 procent av hela beståndet, och en kassa på en och en halv miljard vid emission. Rapporten idag och verkligheten är egentligen skilda världar.

Mot denna bakgrund menar han att Offentliga Hus-aktien är den mest undervärderade på Stockholmsbörsen.

– Ser man dessutom till kvaliteten i beståndet, bolaget och ledning, så är detta inte aktie som ska handlas med rabatt utan till premiumpris.

Inriktningen på samhällsfastigheter i Offentliga Hus ger också en trygghet, menar Joachim Kuylenstierna. 80 procent av bolaget hyresintäkter kommer från samhällsfastigheter.

Utvecklingen i segmentet samhällsfastigheter har ju varit mycket god med stort intresse från marknaden och inte minst internationella aktörer. Och tidigare i veckan redovisade SBB, också med tyngdpunkt i samhällsfastigheter, ett lysande kvartalsresultat.

Fastator kvarstår med ett 28-procentigt ägande i Offentliga Hus och lägger nu fokus på att bygga upp sina övriga bolag: Point Properties, Nordic PM, Industriparken och Studentbostäder i Sverige.

– Genom Offentliga Hus vet nu marknaden vad de kan förvänta sig av oss. På nio år byggde vi där ett kvalitetsbolag som sattes på börsen med värde på dryga tre miljarder.

– Studentbostäder gick vi in igenom ett omvänt förvärv med Prime. Detta bolag är just denna dag inte i utveckling utan inne i juridiska processer. Men den resa vi haft här har hittills varit fantastisk. Det finns ett stort behov av studentbostäder och i denna verksamhet bygger man mycket billigare än det som blir värderingen.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se